Om Tore Høifødt

Tore Høifødt er en av Norges ledende kommunikasjonseksperter.  Han har mer enn 30 års erfaring fra arbeid i
norske virksomheter innen shipping, olje & gass og finans. Han har også arbeidet 10 år på nyhetssiden i NRK,
både radio og TV.

Tore har vært ansvarlig for utvikling og aktiv implementering av kommunikasjonsstrategier i Det Norske Veritas
i over 20 år, der han var med på globaliseringen av selskapet fra en stab på 3.000 medarbeidere til en internasjonal
stab på 16.000 tekniske eksperter. Flere oppkjøp har vært viktige for denne veksten. Tore har vært sentral i
utviklingen av DNVs visjon og strategiske budskap – egnet for en organisasjon med mange ulike nasjonaliteter
i staben og kontorer i mer enn 100 land.  Kvalitet og integritet, kombinert med en klar forståelse av roller,
har vært viktig i arbeidet for DNV, nå DNVGL. I 1999 ble han utnevnt til Senior Vice President.

Utvikling av strategiske budskap og krisekommunikasjon har vært viktige deler av hans ansvarsområde.
Tore har selv håndtert en rekke kriser, slike som Brent Spar, Estonia, EUs raid mot klasseselskapene
i 2008 og Deepwater Horizon.

Fra 2010 – 2012 var Tore mediedirektør for DNV i Asia og Midt-Østen med base i Singapore.
Hovedoppgaven var å samordne kommunikasjonsstrategiene og aktivitetene i DNVs organisasjon i
Asia og Midt-Østen. Han har tidligere vært kommunikasjonsdirektør for Gjensidige Forsikring AS og
kommunikasjonsansvarlig for Norsk Hydro’s utbygging av Osebergfeltet

%d bloggers like this: