Målgrupper og kommunikasjonskanaler

Et helt nødvendig grep i all kommunikasjon er å tilpasse budskapet til hvilke målgrupper du har og gjennom hvilke kommunikasjonskanaler det er mest effektivt å kommunisere. Samme situasjon bør kommuniseres ulikt til egne ansatte i forhold til om det er myndigheter eller media som er målgruppe.

Når interessent-kartleggingen er gjort, er det tilsvarende viktig å velge de mest hensiktsmessige kanalene å kommunisere gjennom. Disse kan være interne kanaler, tradisjonelle media, web-media eller sosiale medier.
For kommunikasjon i en krisesituasjon er Twitter i ferd med å bli dominerende.

%d bloggers like this: