Mediehåndtering

En virksomhets omdømme blir påvirket av en krise, enten virksomheten selv tar et aktivt grep om kommunikasjonen eller ikke.  I dagens medieverden er det ingen steder å gjemme seg.  Derfor er det avgjørende å kunne håndtere media så profesjonelt som mulig.

En åpen, aktiv og ærlig holdning til omverden og media er et godt utgangspunkt for å komme ned på bena. Tore Høifødt har bred erfaring i å vurdere nødvendige tiltak for å sikre en best mulig håndtering av media, og kan fungere som rådgiver i forbindelse med reelle kriser.

%d bloggers like this: