Det norske Vitenskapsakademi og Statoil

– Modererte VISTA-dagen 2017 inkl. paneldebatt

logo.png_1367995864       1200px-Statoil_2009_logo

%d bloggers like this: